club profesionist

Steaua București este un club profesionist, cu fotbaliști profesioniști

Știrea momentului în România fotbalistică este faptul că Steaua București nu ar putea să promoveze. Afirmația este însă greșită. În niciun regulament nu spune că echipa noastră nu poate promova. Conform legii sportului, Steaua nu s-ar putea afilia la LPF. Dar dacă legea sportului e greșită?

Regulamentul nu spune nicăieri că Steaua București nu poate promova în Liga 1

Puteți să căutați în Statutul FRF, în ROAF și în statutele și regulamentele LPF (Dacă le găsiți, deși nu le veți găsi nicăieri). Nicăieri nu veți găsi nici măcar un singur cuvânt care să spună că Steaua București, club sportiv de drept public, nu poate promova în Liga 1.

Statutul FRF

Articolul 70 | Principiul promovării şi retrogradări

1. Dreptul unui club de a participa în campionatele naţionale depinde de meritul sportiv al acestuia. Un club se califică într-un campionat naţional (i) continuând să evolueze în acelaşi eşalon competiţional, sau (ii) promovând ori retrogradând la sfarşitul unui sezon.

2. Este interzisă orice modificare a formei juridice a clubului sau a structurii persoanei juridice (de exemplu: schimbarea sediului, denumirii sau culorilor clubului, sau cesiunea între cluburi şi/sau alte entităţi juridice a participaţiilor), în scopul facilitării accesului într-un eşalon competiţional superior celui în care are dreptul sportiv să activeze clubul în cauză şi/sau în scopul facilitării primirii licenţei în detrimentul integrităţii competiţiei.

3. Soluţionarea eventualelor litigii, precum şi constatarea neîndeplinirii condiţiilor de promovare, sunt de competenţa Comisiei de Disciplină şi Etică. Hotărârea Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF poate fi atacată cu recurs la Comisia de Recurs a FRF.

ROAF

Articolul 4 | Principiile de promovare-retrogradare

1. Promovarea/retrogradarea se face potrivit dispoziţiilor art. 70 din Statutul FRF

4. În plus faţă de calificarea pe baza meritului sportiv, participarea unui club în campionatul unei ligi naţionale poate depinde de alte criterii stabilite în cadrul procedurii de licenţiere a Ligii I și de evaluare a condițiilor de participare în cazul Ligii 2, unde accentul se pune pe criterii sportive, de infrastructură, de dezvoltare a centrului de copii şi juniori, administrative, juridice şi financiare.


Articolul 4, alineatul 4, din ROAF, ar putea fi interpretat ca o piedică pentru Steaua București, însă clubul nostru îndeplinește toate criteriile sale, ”sportive, de infrastructură, de dezvoltare a centrului de copii şi juniori, administrative, juridice şi financiare”. Criteriul sportiv, bineînțeles, este îndeplinit dacă Steaua termină campionatul pe o poziție care să permită promovarea.

Nici legea sportului nu spune clar că Steaua nu poate promova

Problemele pentru Steaua București apar din cauza articolului 31 din Legea Sportului. Acesta spune că:

Art. 31.

(1) Cluburile sportive, organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept obiect de activitate participarea la competiții sportive profesioniste, promovarea și dezvoltarea activităților sportive, precum și alte activități legate sau derivate din obiectul lor social.

(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.

(3) Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societăților comerciale, cu particularitățile cuprinse în prezenta lege.

(4) Pentru participarea la competițiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie să se afilieze la federația sportivă națională respectivă și, după caz, la liga profesionistă respectivă.

Ce spune de fapt Legea Sportului

Se poate vedea ușor că nicăieri nu apare un STOP pentru cluburile de drept public. De altfel, nici măcar nu se vorbește despre cluburile sportive de drept public. Se vorbeste despre cluburi profesioniste.

Conform Legii Sportului, cluburi profesioniste sunt:

  1. Cluburile care se organizează pe o singură disciplină;
  2. Cluburile sportive organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni.

ÎNSĂ LEGEA SPORTULUI ESTE GREȘITĂ!

Clubul Steaua București este club profesionist, deși legea sportului spune că nu ar putea să fie

Așadar, conform legii sportului, clubul Steaua București, club polisportiv, organizat ca instituție publică, nu poate să fie club profesionist. Și aici apare problema. Clubul Steaua București este club profesionist. 

Pentru a lămuri această situație, am apelat la sindicatul AFAN (Asociația Fotbaliştilor Amatori si Nonamatori din România). Le-am scris celor de acolo și i-am rugat să ne spună dacă fotbaliștii steliști sunt sau nu fotbaliști profesioniști. Am primit un răspuns chiar de la Emilian Hulubei, președintele AFAN.

Domnul Hulubei ne-a explicat cum face legea diferența între un fotbalist amator și unul profesionist. Acesta ne-a îndreptat către Regulamentul Privind Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal. Conform acestui regulament:

Articolul 1 | Statutul jucătorilor: jucători amatori şi profesionişti

1. Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate sunt amatori sau profesionişti.

2. Un jucător este profesionist dacă are încheiat un contract scris cu un club şi este plătit cu o sumă mai mare decât cheltuielile totale ocazionate de activitatea sa efectivă. Toţi ceilalţi jucători sunt consideraţi amatori.

Articolul 10 | Contractele jucătorilor profesionişti

1. Jucătorul profesionist este cel care deține licenţa de profesionist, în conformitate cu prezentul regulament și încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportiva, în condiţiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.


Foarte pe scurt, un sportiv profesionist e acel sportiv care are un contract încheiat cu clubul pe care îl reprezintă și care e plătit mai mult decât cheltuielile pe care le înregistrează atunci când participă în competiții sportive (echipamentele, transportul, etc.), adică acel sportiv care are un salariu.

Așadar, toți fotbaliștii Stelei sunt profesioniști, pentru că toți sunt plătiți pentru a juca fotbal iar salariile lor sunt mult mai mari decât cheltuielile pe care le-ar avea pentru a juca fotbal.

Și asta nu e tot. Și sportivii din multe alte secții steliste sunt profesioniști. Secția de handbal, de exemplu. Sau cea de baschet. Sau cea de tenis.

Concluzia pe care o putem trage e una singură: CLUBUL STEAUA BUCUREȘTI ESTE UN CLUB SPORTIV PROFESIONIST, ÎN CIUDA A CEEA CE SPUNE LEGEA SPORTULUI!

Ce înseamnă acest lucru

Așadar, Steaua București e club profesionist, deși, conform legii sportului, nu ar putea să fie. Ce se întâmplă mai departe?

Steaua, evident, nu poate fi transformat acum într-un club de amatori. Asta ar însemna anularea tuturor contractelor, lucru care ar duce cel mai probabil la excluderea Stelei din toate competițiile, lucru care la rândul său ar însemna moartea clubului.

Singura soluție este modificarea legii sportului pentru a lua în considerare și un astfel de club. 

Iar Steaua București nu este singurul club profesionist de drept public. Și Dinamo este în exact aceeași situație, singura diferență fiind că Dinamo nu are secție de fotbal activă.

Nu putem cunoaște motivele pentru care legea sportului a fost concepută în acest fel. Poate că atunci, în anul 2000, cei care au conceput această lege nu au știut că există cluburi profesioniste de drept public sau nu au prevăzut apariția lor (Steaua era club profesionist, cu sportivi plătiți pentru a face sport, încă din anii 90). Sau poate că legea a fost dată intenționat în acest fel, pentru ca unii indivizi să poată profita.

Cert este că legea e greșită. Simpla existență a clubului Steaua dovedește că legea sportului e greșită.

În acest caz, soluția este simplă. Legea sportului trebuie actualizată, pentru a luat în considerare toate cluburile profesioniste existente, nu doar pe cele monosportive, organizate ca societăți comerciale.

Nu ar fi în niciun caz prima lege care ar fi actualizată. De-a lungul secolelor, multe state au dat multe legi care s-au dovedit a fi greșite. Ulterior, acestea au fost modificate pentru a fi în concordanță cu vremurile moderne.

Dreptul de vot pentru femei este un exemplu în acest sens. La începutul secolului trecut, legile din multe state spuneau că doar bărbații au drept de vot. Acest lucru s-a schimbat, pe măsură ce societatea a înțeles că bărbații și femeile sunt egali. Alt exemplu faimos este prohibiția americană.

Ce se întâmplă dacă Legea Sportului nu se modifică la timp?

Ce se întâmplă cu Steaua dacă clubul nostru termină pe o poziție care să îl ducă în Liga 1, înainte ca legea sportului să fie actualizată? Răspunsul îl găsim în statutul FRF:

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 78 | Situaţii nereglementate de Statut

1. Comitetul Executiv al FRF decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale FIFA şi UEFA, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

2. Deciziile Comitetului Executiv sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice
cărora li se aplică prevederile prezentului Statut.

Pe scurt, dacă Steaua București termină pe primul loc, Comitetul Executiv al FRF va decide dacă echipa noastră va juca sau nu în Liga 1. Ce decizie va lua acest comitet? E greu de spus.

Dacă vor judeca în funcție de ce zic FIFA și UEFA, Steaua va putea promova în Liga 1.

Dacă vor judeca uitându-se numai și numai la legea sportului, vor putea găsi motive pentru a opri promovarea Stelei.

Acest caz arată din nou cât de prost administrat este sportul românesc și cât de puțin le pasă de sport celor care îl conduc.

Concluzii

  1. Nu există niciun articol, în niciun regulament, statut sau în legea sportului, care să spună clar că un club de drept public nu poate promova în Liga 1.
  2. Clubul Steaua București este un club profesionist.
  3. Fotbaliștii clubului Steaua București sunt fotbaliști profesioniști.
  4. Fiind un club profesionist, ar trebui să se poată afilia fără probleme la Liga Profesionistă de Fotbal.
  5. Alte secții sportive de-ale clubului Steaua joacă fără probleme în alte prime ligi, la alte discipline sportive, sportivii participanți fiind și ei profesioniști.
  6. Legea sportului (69/2000) este incompletă și trebuie actualizată pentru a reflecta realitatea din țara noastră, unde și cluburile de drept public sunt profesioniste, nu doar cele de drept privat.
  7. Conform UEFA și FIFA, principiul meritului sportiv este singurul care contează în promovarea unei echipe.
  8. În toate regulamentele, statutele și legile existente în România, doar principiul meritului sportiv face referire clară la promovare. Drept urmare, dacă Steaua câștigă pe teren dreptul de a promova în Liga 1, FRF și LPF ar trebui să îi permită acest lucru și să nu se opună.